Peesverkalkingen

De oorzaak van verkalkingen in de pees is meestal doordat een pees (vaker) geïrriteerd of ontstoken is geweest. Er zijn verschillende stadia van kalk in de pees met bijbehorende klachtenpatroon:

- het voorstadium van de kalkfase, ook wel chronische of stille fase genoemd. De aanwezigheid van kalkdeposities kan jaren aanwezig zijn zonder klachten.

- de kalkfase ook wel acute pijnlijke fase genoemd. Deze fase geeft ernstige pijn, functieverlies en vaak nachtelijke pijn.

- het nastadium van de kalkfase ook wel mechanische fase genoemd. In deze fase geven mensen vaak pijn aan bij het zijwaarts heffen van de arm. Hierbij is de pijn minder ernstige dan bij de kalkfase.

 

Er zijn vele behandelingen beschreven. De meest zinvolle en toegepast beschrijven wij hier.

NSAID’s (non-steroidal anti-inflammatory drugs oftewel een ontstekingsremmer) en lokale steroïd injecties kunnen zorgen dat de kalk geresorbeerd wordt. Indien deze therapieën niet afdoende blijken kan de kalk aangeprikt worden. Dit laatste is met name zinvol in de kalkfase.