Waarin zijn wij gespecialiseerd?

EchoPlus is gespecialiseerd in echografie van:

 • het bewegingsapparaat, waaronder sportletsels, 

 • (pijn)klachten van het spier-skeletstelsel en de behandeling hiervan,  

 • buikproblematiek. 

Een afspraak maken

Ontdek de oorzaak
van uw (pijn)klacht 

Echografie kan worden gebruikt bij acute en bij langdurige pijnklachten of weke delen-
zwellingen. Echografie is na de anamnese en het lichamelijk onderzoek de eerste keuze van nader onderzoek van het zachte weefsel. Het is volkomen veilig, kan voor alle lichaamsdelen gebruikt worden, ook tijdens de (pijnlijke) beweging.
 

Echografie wordt dus gebruikt om de oorzaak van uw (pijn)klacht of weke delenzwelling te achterhalen, andere oorzaken uit te sluiten of om een behandeling uit te voeren waarbij onder zicht de medicatie op de juiste plaats wordt ingespoten.

Hoe werkt echografie?

Echografische behandeling

Als we bij EchoPlus de oorzaak van uw klacht hebben gevonden, zullen we in overleg met u een persoonlijk behandelplan opstellen en bijstellen afhankelijk van het verloop. Het voordeel van de echografische behandeling is dat we onder zicht de behandeling precies daar uitvoeren waar de afwijking zich bevindt.
 

Echografieën en behandelingen
die wij verrichten

Vergoedings­regeling
echografie

Als het onderzoek plaatsvindt na verwijzing door een huisarts, sportarts of medisch specialist, wordt het onderzoek volledig vergoed door uw zorgverzekering als wij daar een contract mee hebben afgesloten. Als wij geen contract met uw zorgverzekering hebben afgesloten, dan wordt tussen de 60 en 100% van de kosten vergoed, afhankelijk van uw polis. U moet uiteraard wel eerst uw eigen risico betalen.
 

Als u op eigen initiatief komt, dus zonder een verwijzing, dan wordt het volledige bedrag direct bij u in rekening gebracht.

Tarieven & vergoedingen

Heeft u vragen over een specifieke behandeling, onze diensten of de echografiepraktijk? Neem dan contact met ons op.

Welke echografieën verrichten wij?

 • Klachten van het bewegingsapparaat: pijn en bewegingsbeperkingen van de gewrichten, sportblessures, pijnpunten.
 • Buikproblematiek: denk aan galstenen, nierstenen, liesbreuk.
 • Zwellingen van de weke delen.
 • Vaatproblematiek: bijvoorbeeld het beoordelen van de grote lichaamsslagader en de aan/afwezigheid van stolsels oftewel diepe veneuze trombose.
 • Zenuwproblemen: bv beklemming (als carpaal tunnel syndroom), letsel of ontsteking.

Welke behandelingen voeren wij uit?

Het inspuiten van ontstekingsremmende en/of pijnstillende medicatie bij:
 • Slijmbeursontsteking,
 • Pees/peesschede/peesblad ontsteking (evt in combinatie met Barbotage van de peeskalk).
 • Pijnklachten door artrose (van specifieke gewrichten), 
 • Surmenagelaesies,
 • Zenuwbeklemming.

Het verwijderen van oppervlakkig gelegen vreemde lichamen.

Het leegzuigen van ganglions.

Barbotage van peeskalk.