Hoe gaat het maken van een echografie in zijn werk?

 

Verwijzing

U kunt bij ons een afspraak maken als u een verwijzing hebt van uw huisarts, sportarts of medisch specialist. Een onderzoek en behandeling van EchoPlus wordt volledig vergoed als wij een contract hebben met uw zorgverzekering, anders is de vergoeding 70-100%.

Als u komt zonder een verwijzingen van uw huisarts, sportarts of medisch specialist, dient u de factuur volledig zelf te betalen.
 

Zie hierover bij ‘praktisch, tarieven & vergoedingen’ meer.


Onderzoek en diagnose

Bij echografie brengen we het zachte weefsel en organen in beeld met behulp van geluidsgolven. Dit gebeurt met behulp van een echokop of transducer. Deze wordt op uw lichaam geplaatst. De transducer zendt geluidsgolven uit. Deze zijn niet schadelijk voor uw lichaam. De geluidsgolven worden teruggekaatst door de verschillende weefsels. Dit is te zien op de monitor, waardoor we het aangedane gebied kunnen bekijken en beoordelen. De radioloog kan zo een relatie leggen tussen uw klacht en de beelden die hij ziet.


Echografie is niet pijnlijk. Het kan wel zijn dat u een houding moet aannemen die minder comfortabel is, om het gebied goed te kunnen beoordelen. We forceren niks. Voor dit onderzoek moet het te onderzoeken deel van het lichaam ontbloot worden. Tijdens het onderzoek ligt u op de behandelbank of zit u op een stoel. Er wordt gebruik gemaakt van contactgel (op waterbasis) om de geluidsgolven over te brengen. Het onderzoek duurt gemiddeld 10 tot 25 minuten.
 

De aanvrager krijgt een brief waarin onze bevindingen staan en indien van toepassing zullen wij contact opnemen.


Behandeling

Als de radioloog met behulp van echografie het onderliggende probleem heeft verklaard, dan wordt indien mogelijk samen met u een persoonlijk behandelplan opgesteld. U kunt denken aan een behandeling met behulp van een injectie met een pijnstiller en/of ontstekingsremmer. Het kan ook zijn dat we het behandelplan afstemmen met een fysiotherapeut die bewegingsadviezen geeft, een plan van opbouw van activiteiten maakt en/of dieper ingaat op de pijnbeleving.


Verloop van de klachten

Pijn na een diagnostische behandeling.
Het medicijn, een lokale verdoving, werkt een aantal uren. Nadat de lokale verdoving is uitgewerkt kan de pijn door de injectie, enkele dagen erger zijn dan voorheen.
 

Pijn na een therapeutische behandeling.
Bij de injectie zijn meestal twee verschillende medicijnen toegediend: 

 • een lokale verdoving; deze werkt een aantal uren en 
 • een ontstekingsremmer (corticosteroïd); deze werkt vaak pas na drie tot tien dagen. 

Er kan dus een korte periode zijn tussen de werking van deze twee medicijnen in, waarin u meer pijn voelt.


Bijwerkingen en interacties

Ontstekingsremmer (corticosteroïd): 
 • Flushes,
 • Hoofdpijn,
 • Indien u diabetes hebt: verhoging van de bloedsuikerwaarden,
 • Hartkloppingen,
 • Interactie met een vaccinatie (een vaccinatie met levende virussen is gecontraindiceerd. Een vaccinatie met een geïnactiveerd virus- of geïnactiveerde bacterie is mogelijk niet effectief),
 • Verergering van een actieve infectie (bacterieel, viraal of schimmel).
 
Bij onze injecties bestaat het risico op een: 
 • Infectie. Daarom besteden we veel aandacht aan steriliteit. Het materiaal wordt eenmalig gebruikt en de huid gedesinfecteerd. 
 • Bloeding. Dit kan zich uiten in een blauwe plek. Als u bloedverdunners gebruikt, geeft u dit dan alstublieft aan. Wij vragen daar ook naar voorafgaande aan de punctie.
 • Allergische reactie. Bij de medicatie die wij toedienen is de kans op een allergische reactie klein (0,1-1%). 

 

Heeft u vragen over een specifieke behandeling, onze diensten of praktijk. Neem dan contact met ons op.